Tuesday, April 21, 2015

Πώς θα κάνετε δωρεάν σπουδές στο εξωτερικό - Erasmus τώρα και για όσους δεν είναι φοιτητές

Πώς θα κάνετε δωρεάν σπουδές στο εξωτερικό - Erasmus τώρα και για όσους δεν είναι φοιτητές

Της Χαράς Καλημέρη

Πλέον, δεν χρειάζεται να είναι κανείς φοιτητής για να συμμετάσχει στο δημοφιλές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus. Άνεργοι, εργαζόμενοι, αλλά και σύλλογοι ή μία παρέα φίλων θα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, προκειμένου να επιμορφωθούν ή να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα.
Για τη συμμετοχή τους στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Erasmus+ η φοιτητική ιδιότητα δεν αποτελεί καν προϋπόθεση, ενώ υπάρχουν και δράσεις στις οποίες δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Μάλιστα, το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τα έξοδα διαμονής και διατροφής, εσωτερικών μετακινήσεων και διάφορων δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων οι οποίοι, εν μέσω οικονομικής κρίσης, έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία χωρίς κόστος.
Ειδικότερα, πάνω από τέσσερα εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα, καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού σε διάφορες χώρες της Ευρώπης μέσω του νέου προγράμματος Erasmus+ το οποίο αποτελεί, ουσιαστικά, το αποτέλεσμα της συνένωσης του δημοφιλούς προγράμματος για την ανταλλαγή φοιτητών Erasmus με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι το Youth in Action.
Πώς θα κάνετε δωρεάν σπουδές στο εξωτερικό - Erasmus τώρα και για όσους δεν είναι φοιτητές
Το Erasmus+, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 αλλά δεν είναι ευρέως γνωστό στη χώρα μας, θα διαρκέσει έως το 2020 και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος, πολίτες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη, να γνωρίζουν νέες εμπειρίες, αλλά και να δικτυώνονται.
Στο Erasmus+ συμμετέχουν κυρίως νέοι ηλικίας 17 με 30, ωστόσο υπάρχουν και δράσεις στις οποίες δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Μάλιστα, για τη συμμετοχή των νέων σε δράσεις του τομέα της νεολαίας η φοιτητική ιδιότητα δεν αποτελεί καν προϋπόθεση.
«Με το αναπτυγμένο αυτό πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, στον εκσυγχρονισμό των τομέων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, καθώς και στην ενίσχυση της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη. Μέσω των ανταλλαγών και του εθελοντισμού, οργανισμοί νεολαίας, εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και άτυπες ομάδες, όπως για παράδειγμα ένας σύλλογος ή μία παρέα, θα μπορούν να συνεργαστούν με οργανισμούς που εδρεύουν στο εξωτερικό και να μοιραστούν αυτό που λέμε "καλές πρακτικές"» τονίζει στην «ΗτΣ» ο κ. Παναγιώτης Μανούρης, διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), το οποίο είναι η εθνική μονάδα συντονισμού για τον τομέα της νεολαίας. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, σημαντικό είναι ότι το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως (100%) τα έξοδα διαμονής και διατροφής, συντονισμού, εσωτερικών μετακινήσεων, δραστηριοτήτων κ.τ.λ., καθώς και μέρος των εξόδων του ταξιδιού μεταξύ των συνεργαζόμενων χωρών, ιδιαίτερα σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης όπου οι νέοι αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.
Οι δράσεις
Μερικές από τις βασικές δράσεις του προγράμματος Erasmus+ (www.erasmusplusyouth.gr) είναι οι εξής:

Ανταλλαγές Νέων: Δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες νέων από διάφορες χώρες να γνωριστούν και να συζητήσουν πάνω σε μια θεματική κοινού ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει εργαστήρια, συζητήσεις, εργασίες σε μεικτές ομάδες, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, υπαίθριες δραστηριότητες, κ.λπ.
Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία: Νέοι, ηλικίας 17-30 ετών, μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση σε κάποιους οργανισμούς στο εξωτερικό με όλα τα έξοδα καλυμμένα από το πρόγραμμα. Οι εθελοντές συνεισφέρουν στις καθημερινές δραστηριότητες των οργανώσεων, απασχολούμενοι σε τομείς όπως η παροχή πληροφόρησης σε νέους, το περιβάλλον, οι τέχνες και ο πολιτισμός, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη, η διαπολιτισμική μάθηση, οι πολιτικές για τη νεολαία κ.τ.λ.
Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας: Για τη συμμετοχή σε αυτή τη δράση δεν υπάρχει ηλικιακό όριο. Έτσι, Ευρωπαίοι πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές καταρτίσεις ή ακόμα και σε σεμινάρια παρακολούθησης εργασίας στο εξωτερικό σε κάποιο οργανισμό που ενεργοποιείται στον τομέα της νεολαίας.
Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της νεολαίας. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, οργανισμοί, ιδρύματα, δήμοι, επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε όλη την Ευρώπη μπορούν να δημιουργήσουν συνεργασίες για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. 
Ομάδα «ευκαιρία»
Η Ελλάδα, ως χώρα φιλοξενίας

Πολύ μεγάλο είναι το ενδιαφέρον Ευρωπαίων πολιτών για συμμετοχή σε προγράμματα που υλοποιούνται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Ήδη, από την έναρξη του προγράμματος, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει δεχτεί περισσότερες από 400 αιτήσεις για τον τομέα της νεολαίας.
Ενδεικτικά, η ΜΚΟ Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων (ΚΑΝΕ) φιλοξένησε τέσσερα νέους από την Ιορδανία, την Ισπανία και τη Γερμανία, οι οποίοι υλοποίησαν προγράμματα εθελοντικής υπηρεσίας από 8 έως 10 μήνες από τον Αύγουστο του 2013 στην Καλαμάτα, ενώ ή άτυπη ομάδα νέων «ΕΥΚΑΙΡΙΑ» επιχείρησε να ενθαρρύνει τους νέους να διαμορφώσουν διαύλους επικοινωνίας με διάφορες ομάδες που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να προτείνει νέους τρόπους συνύπαρξης. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 43 συμμετέχοντες οι οποίοι προέρχονται από 10 διαφορετικές χώρες.

Επίσης, μια άλλη δράση που πραγματοποιήθηκε μέσω της ΜΚΟ Civis Plus είχε ως στόχο να αναδειχθούν η σημασία των εκλογών της Ευρωβουλής και οι λόγοι για τους οποίους είναι πολύ σημαντική η ψήφος στην καθημερινή ζωή κάθε πολίτη της Ένωσης. Σαράντα νέοι και δέκα επικεφαλής ομάδων από 10 οργανώσεις από διάφορες χώρες της Ευρώπης ήρθαν στην Αθήνα στο πλαίσιο της δράσης αυτής και με μεθόδους μη τυπικής μάθησης, όπως κουίζ και εργαστήρια, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την Ε.Ε., την ιστορία και τις αξίες της.

Friday, April 17, 2015

Συμμετοχή της ΠΡΑΞΙΣ στην Ημέρα της Ευρώπης 2015

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ (ΜΕΚΑΔΕΣΔ)
 ΓΙΟΡΤΗ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
αποδέχομαι τη διαφορετικότητα, προωθώ την ενότητα
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
10:30 πμ Έναρξη εκδήλωσης-Χαιρετισμοί
Προλογίζει η κ.   Αντωνία Τσαΐρα - Διεθνολόγος, MΑ Ανθρώπινα Δικαιώματα & Εκδημοκρατισμός,UNESCO ΣΕΡΡΩΝ
«Μιλώντας για την Ευρώπη»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Παρουσιάζουν μαθητές Ε΄Δημοτικού του 20ου Δ.Σ.Σερρών

 1) ΓΕΛ Σκοπού (Καυκιά Θέκλα -  Εκπαιδευτικός Αγγλικών)
“Raising awareness on human rights: towards the Europe of Unity, Equality and Diversity we dream of”
Video παρουσίαση προγράμματος (10 λεπτά)

2) 19ο Δ.Σ.Σερρών (ΣΤ΄) (Παπαδοπούλου Ελένη-Εκπαιδευτικός Αγγλικών)
Imagine Europe
Τραγούδι (5 λεπτά)

3) Δ.Σ. Σκουτάρεως-Δ.Σ. Α. Μητρουσίου
(Μοσχίδου Φωτεινή & Μαζνέικου Κατερίνα - Εκπαιδευτικοί Αγγλικών)
"Traditional and special eating habits: can food unite European countries? "
Παρουσίαση υλοποίησης προγράμματος (20 λεπτά)

4) Δ.Σ. Μαυροθάλασσας (ΣΤ΄) ( Ξανθούλα Μπούσιου/Κατσιά Αφροδίτη - Εκπαιδευτικοί Αγγλικών)
"Famous citizens of Europe-citizens of the world"
Bίντεοπαρουσίαση - παιχνίδι (10 λεπτά)

5) 7ο Δ.Σ. Σερρών (ΣΤ΄-Ε΄)-1ο  Δ.Σ. Σερρών ( ΣΤ΄) (Δημητριάδου Βασιλική)
English Language in Practice
σε συνεργασία με εθελοντές του προγράμματος EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE (evs) / praxis – mediart (Eranyak Oganova, Pauline Bussi, Hector Oliva Bolaños, Leonie Sendker, Aitor SÁEZ-DÍEZ MEDINA)
Video-Παρουσίαση προγράμματος (20 λεπτά)

6) 1ο Δ.Σ.Ηράκλειας (ΣΤ1΄- ΣΤ2΄) / 2ο Δ. Σ. Ηράκλειας( Ε΄- ΣΤ΄) (Μιχαήλ Παναγιώτα / Γιομένη Κυριακή – Εκπαιδευτικοί Αγγλικών)
“Children-Future citizens of Europe” 
Video / Booklet (15 λεπτά)

7) Δ.Σ. Ψυχικού (Παπαποστόλου Ελένη – Εκπαιδευτικός Αγγλικών)
“Customs around Europe: different but alike”
Παρουσίαση υλοποίησης προγράμματος-Χάρτης-Ταξιδιωτικός οδηγός-Παραδοσιακές στολές (15 λεπτά)

 8) 3ο Δ.Σ. Σιδηροκάστρου (ΣΤ’) (Ράμτσιου Ζωή – Εκπαιδευτικός Αγγλικών)
“Τα μουσεία της Ευρώπης”
 Οπτικοακουστική ξενάγηση στα Μουσεία της Ευρώπης (20 λεπτά)
9) Δ.Σ. Στρυμονικού (ΣΤ΄) (Γιοβάνη Κατερίνα – Εκπαιδευτικός Αγγλικών)

“Karyatida and her friends from Europe”   

Comic strips  (10 λεπτά)

10) 1ο Δ.Σ. Σιδηροκάστρου (ΣΤ΄) (Φαϊτατζιάδης Χρύσανθος -  Εκπαιδευτικός Αγγλικών)
“A virtual trip to the European Union”

Cartoon  (10 λεπτά)

11) Δ.Σ. Δραβήσκου (Σαββοπούλου Χριστίνα- Εκπαιδευτικός Αγγλικών)
“ Quiz about Europe”
Quiz  (5 λεπτά)
12) Δ.Σ. Αλιστράτης (Ε΄) ( Μυρτώ Νεράντζη - Εκπαιδευτικός Αγγλικών)
«Understanding children’s rights”
(10 λεπτά)ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Thursday, April 16, 2015

Διεθνές Έτος για το αυτί. Ημερήσια Φροντίδα για το αυτί"Κάνοντας Ακούγοντας ασφαλή."

Καμπάνια ακοης
Σε Διεθνές Έτος  Ημερήσιας Φροντίδας, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναδεικνύει τους  κινδύνους του θορύβου που προκαλείται από απώλεια της ακοής

Πάνω από 1 δισεκατομμύριο έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες βρίσκονται σε κίνδυνο απώλειας της ακοής λόγω της μη ασφαλής χρήσης των προσωπικών συσκευών ήχου, όπως smartphones και έκθεση σε επιβλαβή επίπεδα του ήχου, με αποτέλεσμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ( ΠΟΥ ) να αφιερώσει το 2015 το  Διεθνές Ετος για το αυτί. Ημερήσιας Φροντίδας για "Κάνοντας Ακούγοντας ασφαλή."

«Όπως πάνε για την καθημερινή τους ζωή κάνουν ό, τι απολαμβάνουν, όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι είναι οι ίδιοι που θέτουν σε κίνδυνο την απώλειας της ακοής," ο Δρ Etienne Krug, Διευθυντής της ΠΟΥ για το Τμήμα Διαχείρισης της μη μεταδοτικές ασθένειες, την αναπηρία, τη βία και Πρόληψη τραυματισμών , δήλωσε σε δελτίο Τύπου.

"Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που χάνουν την ακοή σας, δεν θα επανέλθω," ο Δρ Krug συνέχισε, προσθέτοντας: ". Λαμβάνοντας απλά προληπτικά μέτρα θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τους εαυτούς τους χωρίς να την ακοή τους σε κίνδυνο"
Καμπάνια ενημέρωσης πραγματοποιεί ο Ομιλος Σερρών για UNESCO,η ΠΡΑΞΙΣ to www.rodonfm.net
More
http://www.un.org/youthenvoy/2015/03/international-ear-care-day-world-health-organization-spotlights-risks-noise-induced-hearing-loss/#prettyPhoto

Monday, April 13, 2015

2015 : Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής Νέων (καθώς και σεμινάρια επιμόρφωσης) σε χώρες της ΕΕ.

Ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στα εγκεκριμένα επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής Νέων μέσω της ΠΡΑΞΙΣ?
Να αποκτήσετε μια Ευρωπαϊκή  εμπειρία να σας φανεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και διασκεδαστική. 
Πρόκειται για προγράμματα που προωθούν την κινητικότητα των Νέων σε όλη την Ευρώπη και επιδοτούνται από το πρόγραμμα  “ERASMUS+” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα προγράμματα, τα οποία έχουν συνήθως συγκεκριμένη θεματολογία, όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση κ.α., έχουν διάρκεια από 5 έως 21 ημέρες και σε αυτά συμμετέχουν Νέοι και Νέες (20 έως 60 ανάλογα με το πρόγραμμα) από 4-10 διαφορετικές χώρες.
Η γλώσσα επικοινωνίας είναι τα αγγλικά, των οποίων απαιτείται μια βασική γνώση.
Στόχος των προγραμμάτων είναι η ανταλλαγή κουλτούρας και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων, η ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ΜΚΟ διαφορετικών χωρών, καθώς και η ενεργοποίηση των Νέων πανευρωπαϊκά.
Αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από συγκεκριμένες δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανταλλαγής, όπως σεμινάρια, workshops , intercultural games , simulation debates, performances, discussions, team buildings activities κ.α.
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής,  καλύπτονται από το πρόγραμμα 100%. Τις περισσότερες φορές και εισιτήρια καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα (Travel costs -  according to the rules of the «Erasmus+» programme based on distance calculation. It ismandatory that you complete the Mobility Tool+ at the end of the exchange as well, in order to be reimbursed.-) , και αναλόγως του προγράμματοςυπάρχει και μια μικρή participation fee.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε ένα από τα παρακάτω εγκεκριμένα projects  στειλτε εμαιλ praxis@praxisgreece.com


 1.     Youth Exchange project, in Hungary ,
Dates:  10 - 27 July   2015
Participants : 5 participants (16-30 years old)  and 1 Leader
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής  100%. Τα  εισιτήρια καλύπτονται έως του ποσού των 170 ευρώ.
Place: KÉMES, Hungary
Title of the project: « veLOve»
 Συμμετέχουν  11 countries (Spain, Portugal, Hungary, Greece, Germany, Poland, Romania, Croatia, Italy, Slovenia, Latvia)
Από  5 συμμετέχοντες η κάθε μια χώρα , ηλικίας από 16-30 χρονών.
PROJECT DESCRIPTION :«VeLOve»
youth exchange project will be the 6th huge project. The topic of the 2015 summer camp is:
BICYCLE, sustainable lifestyle, sport activities. Different workshops will be organised
around the bikes: recycling – build up sculptures with bike parts, learn how to repair bike, pimp your bike with national colours, involve the locals from neighbourvillages. Film about using bikes in the area, document the activities with analogue technic. Local inhabitants use their bikes every day as transporting. Participants are going to live in a camp as locals, and have the rural feeling through biking.
In between we are going to focus on EU, discuss about the situation of the cyclers in each country, how developed is this sustainable transporting.
More info and application : praxis@praxisgreece.com

 2.      Youth Exchange project στην Κύπρο
Dates: 20/06/15 - 27/06/15
Title: “Together Towards a Better Europe”
Participants:   8 youngsters, between the ages of 15-20, and 2 Leaders
Τα έξοδα διαμονής και διατροφής  100%. Τα  εισιτήρια καλύπτονται έως του ποσού των 140 ευρώ
Συμμετέχουν  6 χώρες, (countries :Cyprus, UK, ITALY, GREECE, ROMANIA, FRANCE)
(Από  8 συμμετέχοντες η κάθε μια χώρα , ηλικίας από 15-20 χρονών.
Together Towards better Europe:
“Together Towards better Europe” is a  youth exchange on cultural diversity  whose aim is to get together young people from various social, cultural and ethno-racial background and provide them with social tools and skills by that helping them to raise the awareness for their cultural diverse surroundings, to find out and understand the differences as well as to be proud to except their cultural and personal identity that will lead to achieving personal, social and professional development. In this project we will discuss about the culture, the ethics, the education system, the music, the traditional dances of all the partner groups.  We will have lectures, team games, workshops and discussion about all the unique cultures that are included under Europe .  We are going to make activities with the aim of knowing Europe : quiz, building maps, sport games, presenting traditional histories, workshops and outdoor activities. We will have a special day about Discovering Other Cultures For A Better World.
 The main topic of our exchange is discovering cultures.
During the project we will try to build bridges between the European Youth and we will promote the volunteering
The participants will deepen their knowledge on the subject of intercultural and non-formal learning, draw a map of existing attitudes towards non-formal intercultural learning as achieved through cross-border volunteering.
They will as well explore the values and impact of intercultural non formal learning and volunteering and share best practices of promoting and increasing visibility of intercultural learning and volunteering as well as develop new practices.
The opportunities of using Youthpass in ERASMUS+ activities as a tool for self-reflection and evaluation will also be discussed.
By working, creating and cooperating together our participants will become more aware of cultural diversity in Europe.
More info and application : praxis@praxisgreece.com

 3.     Training Course στην Τσεχία “ LET’S PLAY”
Dates: 31th May – 7th June 2015,
2 youth workers per country / from  10 different countries. ( Czech republic, Spain, Lithuania, Italy, Slovakia, Belgium, Romania, Hungary, Greece, Poland and Turkey).
Project Let’s play is going to be a combined mobility of youth workers and young people and it is focused on key competencies development through different kinds of games
a training course for youth workers to teach them how to use games in soft skills development and then we would like to organize youth exchange for presenting typical games of participant countries. Youth workers will have the opportunity to use the experience they get in training course then in praxis with youth in the youth exchange.
Main objectives of the project is to show youth workers how to use games principles for naming and developing youth key competencies. We also want to enable young people to present typical games of their countries to other participants.
Other objectives:
-Present current games trendy activities to youth workers.
-Explain the concept of key competencies, especially of soft skills, to youth workers.
-To teach them how to build a game programme for particular soft skills development.
-To show them how to lead reflexions of game programmes.
-To arrange a space for using the expeience from a training course in the youth exchange.
-To create a space for young people for exchange of typical games from their countries.
-To organize a public event to present the most succesful games.
§     Programme:
Ø    Theoretical parts: youth work methods, trends in games, using games for key competencies development, key competencies, building a game programme
Ø    Practical part: each day is going to be focused on a particular competence: comunication, cooperation, solving problems, presentation etc. Partcipants will try different kind of games: board games, outdoor games, non-conventional games and they will learn in praxi show they develop the competencies. They will identify them in following reflexions.
Ø    We will also make a small preparation for the youth exchange.
More info and application : praxis@praxisgreece.com

 4.      Youth Exchange project στην Τσεχία
Dates: 6th – 13th September,
Participants:  4 young people + 1 group leader.
We have been working with youth, especially with youth with less opportunities, for many years. Our experience showed us that most of them have no idea about their future life or future job and they can’t say what are they good at. They have to memorize many information in our schools but they don’t learn how to live their lives, how to be with other people and how to use their strong points. They don’t find the education useful and have quite a strong opposition to any kind of education. On the other side we have an experience that young people love playing games. Through the project we would like to use the strenght of non-formal education and use games for key competencies identification and development.
§     Programme:
Every day two countries will prepare game programme for other participants. Games will also be focused on soft skills development – there will always be a reflexion after each part of the programme. At the end of the day we will organize the evaluation and choose the best game of each country. These games will be presented in a public game event in Ostrava at the end of the exchange.
More info and application : praxis@praxisgreece.com

Monday, April 06, 2015

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2015: Από το αγρόκτημα στο πιάτο, κάνει τα τρόφιμα ασφαλή

whd-poster

 Νέα δεδομένα για τη ζημία που προκαλείται από ασθένειες προερχόμενες από τρόφιμα υπογραμμίζουν τις παγκόσμιες απειλές που προέρχονται από μη ασφαλή τρόφιμα, καθώς και την ανάγκη για συντονισμένη, διασυνοριακή δράση σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, σύμφωνα με την ΟΠΥ, η οποία όλη η  εβδομάδα θα είναι αφιερωμένη στην ετήσια Παγκόσμια Ημέρα Υγείας με  θέμα *Ασφάλεια των τροφίμων*.
Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας εορτάζεται στις 7 Απριλίου, με την ΠΟΥ να τονίζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που συνδέονται με την ασφάλεια των τροφίμων με το σύνθημα "Από το αγρόκτημα στο πιάτο, να κάνει τα τρόφιμα ασφαλή."
"Η παραγωγή τροφίμων έχει βιομηχανοποιηθεί και το εμπόριο και η διανομή του έχει παγκοσμιοποιηθεί", λέει η Γενική Διευθύντρια του ΠΟΥ Δρ Μάργκαρετ Τσαν. «Αυτές οι αλλαγές εισάγει πολλαπλές νέες ευκαιρίες για τα τρόφιμα να μολυνθούν με επιβλαβή βακτήρια, ιούς, παράσιτα, ή χημικές ουσίες».

Η Δρ Τσαν προσθέτει: «Ένα τοπικό πρόβλημα της ασφάλειας των τροφίμων μπορεί να γίνει γρήγορα ένα διεθνές έκτακτης ανάγκης. Διερεύνηση της εμφάνισης τροφικής ασθένειας είναι πολύ πιο περίπλοκη, όταν μία μόνο πλάκα ή πακέτο τροφίμων περιέχει συστατικά από πολλές χώρες. "
Μη ασφαλή τρόφιμα μπορεί να περιέχουν επιβλαβή βακτήρια, ιούς, παράσιτα ή χημικές ουσίες, και να προκαλέσει περισσότερες από 200 ασθένειες - που κυμαίνονται από διάρροια σε καρκίνους. Παραδείγματα των μη ασφαλών τροφίμων περιλαμβάνουν μαγειρεμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν μολυνθεί με κόπρανα, και τα οστρακοειδή περιέχουν θαλάσσιες βιοτοξίνες.
Σήμερα, ο οποίος είναι και εκδίδοντας τα πρώτα ευρήματα από ό, τι είναι ένα ευρύτερο συνεχιζόμενη ανάλυση της παγκόσμιας επιβάρυνσης των τροφιμογενών νοσημάτων. Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας αυτής, που έχει αναλάβει από το βάρος τροφικών ασθενειών Επιδημιολογίας Ομάδα Αναφοράς ΠΟΥ (FERG), αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2015.
Μερικά σημαντικά αποτελέσματα που σχετίζονται με εντερικές λοιμώξεις που προκαλούνται από ιούς, βακτήρια και πρωτόζωα που εισέρχονται στο σώμα από την κατάποση μολυσμένων τροφίμων. Τα αρχικά στοιχεία FERG, από το 2010, δείχνουν ότι:
υπήρχαν περίπου 582 εκατ περιπτώσεις 22 διαφορετικές τροφιμογενών εντερικές παθήσεις, και 351 000 θάνατοι σχετιζόμενοι?
Οι παράγοντες εντερική πάθηση που ευθύνεται για τους περισσότερους θανάτους ήταν Salmonella Typhi (52 000 θάνατοι), εντεροπαθογονική Ε coli (37 000) και το Norovirus (35 000)?
η περιοχή της Αφρικής κατέγραψε την υψηλότερη επιβάρυνση της νόσου για εντερική τροφικών ασθενειών, ακολουθούμενη από τη Νότιο-Ανατολική Ασία?
πάνω από το 40% οι άνθρωποι που πάσχουν από εντερικές ασθένειες που προκαλούνται από μολυσμένα τρόφιμα ήταν παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών.
Μη ασφαλών τροφίμων αποτελεί επίσης σημαντική οικονομικούς κινδύνους, ειδικά σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. 2011 E.coli ξέσπασμα της Γερμανίας σύμφωνα με πληροφορίες μας προκάλεσε 1.300 εκατομμύρια δολάρια σε απώλειες για τους αγρότες και τις βιομηχανίες και US $ 236 εκατομμύρια σε πληρωμές έκτακτης βοήθειας σε 22 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι προσπάθειες για την πρόληψη τέτοιων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μπορεί να ενισχυθεί, ωστόσο, μέσω της ανάπτυξης των ισχυρών συστημάτων ασφάλειας των τροφίμων που οδηγούν συλλογική κυβέρνηση και η δημόσια δράση για την προστασία από χημικά ή μικροβιακή μόλυνση των τροφίμων. Μπορούν να ληφθούν μέτρα σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διεθνείς πλατφόρμες, όπως το κοινό WHO-FAO Διεθνές Δίκτυο Αρχών για την Ασφάλεια των Τροφίμων (INFOSAN), για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και ταχεία επικοινωνία κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης την ασφάλεια των τροφίμων.
Στο τέλος των καταναλωτών της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, το κοινό παίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ασφάλειας των τροφίμων, από την πρακτική εξάσκηση ασφαλή υγιεινή των τροφίμων και την εκμάθηση πώς να φροντίζουν κατά το μαγείρεμα συγκεκριμένα τρόφιμα που μπορεί να είναι επικίνδυνα (όπως το ακατέργαστο κοτόπουλο), να διαβάζει τις ετικέτες όταν την αγορά και την προετοιμασία του φαγητού. Τα ΠΟΥ Πέντε κλειδιά για ασφαλέστερα τρόφιμα εξηγήσει τις βασικές αρχές που κάθε άτομο πρέπει να γνωρίζει σε όλο τον κόσμο για την πρόληψη τροφιμογενών νόσων.
"Παίρνει συχνά μια κρίση για την συλλογική συνείδηση ​​σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να αναδεύεται και οποιαδήποτε σοβαρή απάντηση που πρέπει να ληφθούν», λέει ο δρ Kazuaki Miyagishima, Διευθυντής του Τμήματος, οι οποίοι για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωονόσων. "Οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την οικονομία μπορεί να είναι μεγάλη. Μια βιώσιμη απάντηση, ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η οποία διασφαλίζει τα πρότυπα, τους ελέγχους και τα δίκτυα είναι σε θέση να προστατεύσει από κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων. "
Ο οποίος εργάζεται για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα για όλους. Ο Οργανισμός υποστηρίζει τις χώρες για την πρόληψη, την ανίχνευση και να απαντήσετε σε τροφιμογενών εστιών, σύμφωνα με τον Codex Alimentarius, μια συλλογή από διεθνή πρότυπα τροφίμων, κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες πρακτικής, που καλύπτουν όλες τις βασικές τροφές της νόσου.
Η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένα εγκάρσιο ζήτημα και την κοινή ευθύνη που απαιτεί τη συμμετοχή των τομέων εκτός της δημόσιας υγείας (π.χ. γεωργία, το εμπόριο και το εμπόριο, το περιβάλλον, τον τουρισμό) και την υποστήριξη των μεγάλων διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τροφίμων, έκτακτης ανάγκης ενισχύσεων, και την εκπαίδευση.
Ο Ομιλος Σερρών για UNESCO η ΠΡΑΞΙΣ ,το www.rodonfm.net πραγματοποιούν e-campaign με το Youtube που δημιουργσαν και την εκπομπή που πραγματοποιούν στο ραδιόφωνο οι Ευρωπαίοι Εθελοντές,όπως  και την παρουσίαση του θέματος στα σχολεία ASPnet της UNESCO των Σερρών

Tuesday, March 31, 2015

6 Απριλίου 2015 Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού για την Ανάπτυξη και την Ειρήνη

Αθλητισμος μερα


http://www.april6.org/en/take-part/upcoming-events/serres-for-peace-and-sport.html

Δράση προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης για όλους μέσω του αθλητισμού 
       
Μήνυμα από Ιρίνα Μπόκοβα, Γενική Διευθύντρια της UNESCO
O Νέλσον Μαντέλα είπε κάποτε, «ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο».
Χρειαζόμαστε αυτή η δύναμη περισσότερο από ποτέ σήμερα, να ενισχύσει τους λόγους για περισσότερο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και τη διαρκή ειρήνη, σε αυτό το έτος, όταν τα κράτη διαμορφώνουν ένα νέο παγκόσμιο πρόγραμμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Σε κάθε κοινωνία, ο αθλητισμός είναι ένα πεδίο των ονείρων και μια δύναμη για την υπέροχη θετική αλλαγή 
Ιρίνα Μπόκοβα 
Γενικός Διευθυντής της UNESCO

Ειδικά σε ταραγμένους καιρούς, ο αθλητισμός μπορεί να είναι ένα ισχυρό μέσο για την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων, και την ενδυνάμωση της νεολαίας, με παροχές που εκτείνονται πολύ πέραν των λόγων των γηπέδων. Δεν υπάρχει τίποτα σαν αθλητισμό για να φέρουμε τις γυναίκες και τους άνδρες από διαφορετικές κουλτούρες μαζί γύρω από τις κοινές αξίες της ευγενούς άμιλλας, τον αμοιβαίο σεβασμό και το ομαδικό πνεύμα. Ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους, για την υγεία τους και τη συμμετοχή στα κοινά.
Ο αθλητισμός είναι ένας από τους πυλώνες μιας υγιούς κοινωνίας, άνετα με τον εαυτό της, ενωμένη στην πολυμορφία της, που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και ίσες αξιοπρέπεια. Παρέχει ένα πεδίο για τα πάθη να μοιράζονται, για τις κοινότητες να έρθουν μαζί, για τα μειονεκτούντα άτομα για να έχει την εξουσία.

Αυτή είναι η σημασία του Διεθνή Χάρτη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της UNESCO , για να ενισχύσει το δικαίωμα της πρόσβασης για όλους στη φυσική αγωγή, τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό. Στο ίδιο πνεύμα καθοδηγεί τη δράση της UNESCO για τη μάχη κατά του ντόπινγκ , μέσω του Ταμείου για την εξάλειψη του ντόπινγκ στον αθλητισμό , και την Σύμβαση κατά της Φαρμακοδιέγερσης , τα οποία έχουν υπογράψει 170 χώρες. Τον Αύγουστο του 2014, η Παγκόσμια Φόρουμ Νεολαίας για τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό και την Ειρήνη διοργανώθηκε από την UNESCO και το Nanjing Δημοτική κυβέρνηση, φέρνοντας τους νέους άνδρες και γυναίκες μαζί από όλο τον κόσμο για να εξερευνήσουν τις κοινές προκλήσεις και λύσεις.

Σε κάθε κοινωνία, ο αθλητισμός είναι ένα πεδίο των ονείρων και μια δύναμη για την υπέροχη θετική αλλαγή - πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αξιοποιήσουμε αυτή τη δύναμη. Αυτό είναι το μήνυμα της UNESCO για αυτή την Παγκόσμια Ημέρα του Αθλητισμού για την ανάπτυξη και την ειρήνη.
Ο Ομιλος συμμετέχει με την αποστολή ενός YouTube στην πρόσκληση του #‎IDSDP2015‬ με θέμα τους πρόσφυγες και e-campaign στην  *Άσπρη κάρτα* #April6  #WhiteCard  συνεργαζόμενος με την ΠΡΑΞΙΣ,τον Μ.Γ.Σ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ και σχολεία της πόλης μας

Wednesday, March 18, 2015

Νερο και Βιωσιμη Αναπτυξη το θεμα της Ημερα του Νερου


Mera nero


Το νερό αποτελεί τον πυρήνα της αειφόρου ανάπτυξης. Υδατικοί πόροι, καθώς και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουν, υποστηρίζουν τη μείωση της φτώχειας, της οικονομικής ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Από την επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, το νερό συμβάλλει στη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας και τους χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης δισεκατομμυρίων. ειδών –
Το νερό είναι το κυριότερο συστατικό της μάζας των ζωντανών οργανισμών. Η παρουσία του επηρέαζε πάντοτε τον τρόπο ζωής των ανθρώπινων πληθυσμών. Το νερό έφερε σε επικοινωνία διαφορετικούς πολιτισμούς, συνέβαλε στην πολιτισμική τους ανάπτυξη και πολλές φορές καθόρισε την ιστορική εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Επίσης, οι άνθρωποι, που τα παλιότερα χρόνια ήταν δεμένοι πολύ περισσότερο με τη γη και τη φύση, έκλεισαν μέσα στις παραδόσεις και τα έθιμά τους την αξία που είχε το νερό για τη ζωή τους.
Το νερό στον πλανήτη θεωρείται ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος. Αυτό ισχύει και για τα επιμέρους υδατικά αποθέματα, δηλαδή για τα επιφανειακά και υπόγεια νερά.
Παρ “όλα αυτά όμως, σε χώρες με έντονη ξηρασία μέσα στο υδρολογικό έτος, τα διαθέσιμα αποθέματα είναι περιορισμένα και μη ανανεώσιμα, με μηδενική τροφοδοσία και αυξημένη ζήτηση.
Δύο είναι τα σημαντικά προβλήματα που αφορούν το νερό. Το πρώτο από αυτά είναι το πρόβλημα των αποθεμάτων που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες, κυρίως του νοτίου ημισφαιρίου, και το δεύτερο το πρόβλημα της ποιότητας του νερού που υποβαθμίζεται.
Το νερό είναι ένας φυσικός πόρος, που ασκεί κρισιμότατο ρόλο και επηρεάζει τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη ζωή και τις δραστηριότητες του ανθρώπου γενικά σε όλον τον κόσμο. Είναι ένας αν ανανεώσιμος φυσικός πόρος, που μόνο αν τον προστατεύσει και τον διαχειριστεί σωστά ο άνθρωπος, μπορεί να συνεχίσει να ασκεί τις ευεργετικές του επιδράσεις επ “αόριστον.
Το Μουσείο θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα.http://www.unwater.org/worldwaterday/celebrate/all/en/
από 21-3-15 ως τις 30-3-15
Είσοδος ελεύθερη
· Υποστηρικτές του Μουσείου είναι οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Στέλλα Παπούλια, με τους νέους Ηλέκτρα Πολούα, Χαράλαμπο Δαυίδ, Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη, Δασοπόνο , τους Ευρωπαίους εθελοντές Leonie Sendker ,Leonard Hahne Julian Λάλα ,Aitor Saez με υποστηρικτή τον κ Κ. Βαβαλέκα, Θάνο Παπαγεωργίου.
Χορηγοί επικοινωνίας, Εφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr
www.aposerres.gr, www.rodonfm.net www.e-simerini.com, www,allanea.gr


Δάσος.Κλιματική Αλλαγή


Σασος 15
Το δάσος δεν είναι μόνο δένδρα. Είναι ένα σύνολο διαφόρων φυτών – όπου βέβαια κυριαρχούν τα δένδρα – μαζί με τα διάφορα ζώα που συνυπάρχουν και με το έδαφος και το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή. Όλες οι εκτάσεις που καλύπτονται από φυσική βλάστηση λέγονται δασικές, ανεξάρτητα από το αν κυριαρχούν δένδρα, θάμνοι ή φρύγανα και αποτελούν ένα πολυσύνθετο σύνολο με δική του ζωή και λειτουργίες. Αποτελούν το Δασικό Oικοσύστημα, που παίζει σημαντικό ρόλο στη βιολογική ισορροπία της φύσης.
Γενικά το δάσος με τις διάφορες λειτουργίες του:
Δημιουργεί υγιεινές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης.
Προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, δημιουργίας, άθλησης, ψυχαγωγίας.
Εμποδίζει τη δημιουργία χειμάρρων και πλημμυρών.
Βοηθά στη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας στη φύση.
Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες διατήρησης πλούσιας χλωρίδας και πανίδας.
Προσφέρει πολύτιμα προϊόντα (ξύλο κλπ.) για τη ζωή και την πρόοδο.
Συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξή
Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στο σύνολο της οικονομίας και στο φυσικό περιβάλλον είναι πλέον επιστημονικά ακλόνητες. Απειλούν, δε, όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής αλλά και την επιβίωση όλων των ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη, από τους κοραλλιογενείς υφάλους έως την Αρκτική.
Οι κλιματικές συνθήκες στη Γη καθορίζονται από μια συνεχή ροή ενέργειας από τον ήλιο.
Η θερμική ενέργεια του ήλιου, διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης και θερμαίνει την επιφάνεια της. Όσο αυξάνει η θερμοκρασία της επιφάνειας, η Γη στέλνει, υπό τη μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας, θερμική ενέργεια πίσω στην ατμόσφαιρα. Ένα μέρος αυτής της ενέργειας απορροφάται από αέρια (τα λεγόμενα ‘αέρια του θερμοκηπίου’), όπως το διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υποξείδιο του αζώτου και υδρατμοί, παγιδεύοντας έτσι την ενέργεια και διατηρώντας τη μέση θερμοκρασία της Γης στους περίπου 15°C. Αυτά τα επίπεδα θερμοκρασίας είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ζωής για ανθρώπους, φυτά και ζώα. Δίχως αυτά τα αέρια, η θερμοκρασία της Γης θα έφτανε στους -18°C, ‘παγώνοντας’ τις περισσότερες μορφές ζωής.
Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι το πιο σημαντικό από τα αέρια που διατηρούν τα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασίας στη Γη. Οι διεργασίες εκπομπής και απορρόφησης CO2 που προκύπτουν στη φύση αποτελούν τον φυσικό κύκλο του αερίου και είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της ισορροπημένης συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα. Μέσω της αποσύνθεσης φυτών, ηφαιστειακών εκρήξεων, της αναπνοής ζωικών οργανισμών, ελευθερώνεται CO2 στην ατμόσφαιρα το οποίο απορροφάται εκ νέου μέσω της φωτοσύνθεσης και της διάλυσης του στο νερό (π.χ. στους ωκεανούς).
Η φύση έχει προνοήσει για την σχεδόν τέλεια διατήρηση της ισορροπίας εκπεμπόμενου CO2 και της αντίστοιχης ποσότητας που απορροφάται. Ακόμα, όμως, και μικρές αλλαγές οφειλόμενες σε ανθρώπινες δραστηριότητες είναι δυνατό να επηρεάσουν αυτή την εύθραυστη ισορροπία.

Το Μουσείο θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
παρουσιάζοντας το βίντεο και θα πραγματοποιήσουν διαδραστικό παιχνίδι πάνω σ αυτό που είδαν
από 20-3-15 ως τις 30-3-15
Είσοδος ελεύθερη
· Υποστηρικτές του Μουσείου είναι οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Στέλλα Παπούλια, με τους νέους Ηλέκτρα Πολούα, Χαράλαμπο Δαυίδ, Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη, Δασοπόνο , τους Ευρωπαίους εθελοντές Leonie Sendker ,Leonard Hahne Julian Λάλα ,Aitor Saez με υποστηρικτή τον κ Κ. Βαβαλέκα, Θάνο Παπαγεωργίου.
Χορηγοί επικοινωνίας, Εφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr
www.aposerres.gr, www.rodonfm.net www.e-simerini.com, www,allanea.gr