Friday, November 28, 2008

Σταματήστε το AIDS .Κρατήστε την υπόσχεση!

Η πρώτη Δεκέμβρη είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, είναι η ημέρα που ενώνονται τα άτομα και οι οργανώσεις σε όλο τον κόσμο για να φέρουν την προσοχή στη παγκόσμια επιδημία του Αids. Ενώ έχουμε κάνει βήματα από το 1988, υπάρχει όμως ακόμα πολύ περισσότερη προσπάθεια που πρέπει να γίνει.
Η Παγκόσμια εκστρατεία του AIDS (WAC) έχει καθιερωθεί για να υποστηρίξει, να ενισχύσει και να συνδέσει τις εκστρατείες που κρατούν τους ηγέτες υπεύθυνους για τις υποσχέσεις τους στο HIV και το AIDS. Ποια είναι η εκστρατεία του παγκόσμιου AIDS; Το WAC είναι στο Καίηπ Τάουν, της Νότιας Αφρικής και το Άμστερνταμ. Μια παγκόσμια οργανωτική επιτροπή (GSC) επιτηρεί και θέτει τη στρατηγική κατεύθυνση του WAC. Το GSC εξελίχθηκε από μια ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε από τα άτομα που συμμετέχουν σε συνεχείς διαβουλεύσεις και έχει γίνει τώρα μια πλατφόρμα των βασικών ηγετών που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των δικτύων σ όλο τον κόσμο. Η WAC έχει αναγνωριστεί ότι διαδραματίζει έναν μοναδικό ρόλο μέσα στην κοινωνία των πολιτών με την υποστήριξη μιας ισχυρής κοινωνικής ευαισθητοποίησης στο AIDS που πιέζει για τις υποσχέσεις που δεν κρατούνται. Αρχικά το 2005 και ως το 2010, το WAC λειτουργεί για να προωθήσει την υπευθυνότητα, που ενώνει τους πραγματοποιούντας την εκστρατεία γύρω από μια κοινή προσπάθεια, Κάτω από το σύνθημα «.Σταματήστε το AIDS .Κρατήστε την υπόσχεση! Η εκστρατεία θα συνεχίσει να πιέζει τις αστικές προσπάθειες της κοινωνίας, και σε εθνικό επίπεδο, και μεταξύ των βασικών διεθνών, περιφέρεια-βασισμένων δικτύων, να υποστηρίζει την κλήση και να αυξάνει την πίεση να επιτευχθεί η καθολική πρόσβαση στην περίθαλψη, την υποστήριξη, τη θεραπεία και την πρόληψη HIV. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=44096&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
H ΠΡΑΞΙΣ, o Όμιλος Σερρών για Unesco ,συμμετέχει για 3η χρονιά με τους Ευρωπαίους εθελοντές Tobias Wallin, Sophie Söderholm, Daniel Nowack, Emilie Eriksson, Alessandro Monforte, Marcus Burscough
Πραγματοποιώντας :Ηλεκτρονική εκστρατεία με το ραδιοφωνικό μήνυμα που δημιούργησαν οι ίδιοι σε 8.000 e+mails, την ραδιοφωνική εκπομπή που θα παρουσιασθεί ώρα Ελλάδος 12 π.μ στο webradiο του Unaids
Προβολή υλικού ενημέρωσης στην πλατεία Ελευθερίας την 1η Δεκέμβρη και διανομή υλικού και δημιουργία YouTube που παρουσιάζεται στην καμπάνια

Monday, November 17, 2008

Υπολογιστές και γιορτή των *1* και 2 ** Άστρων *

Με την συμμετοχή όλων των παιδιών που διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους στο πρόγραμμα *Παιδιά με ειδικές ανάγκες και χρήση Υ/Η * πραγματοποιήθηκε η γιορτή των -*1*και 2 ** Άστρων * στο Κέντρο δημιουργικής ηλεκτρονικής υποστήριξης της Π.Ε.Πραξις
Η διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους για να γνωρίσουν την κοινωνία της πληροφορίας μέσα από βασικά στάδια μαθημάτων στον υπολογιστή και την μαγεία που δίνει ώστε μέσα από τα παιχνίδια να δημιουργείς τις βασικές δεξιότητες των ,σε ανάγνωση-γραφή –γνωριμία με τα μαθηματικά παιχνίδια-την δύναμη της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από την προστασία των ζώων, της γης, του νερού, όλα σε μορφή παιχνιδιού και αναζήτησης μέσα από την δημιουργική φαντασία.
Και μέσα σ όλα αυτά η γνωριμία και η δύναμη του ιντερνέτ με το προσωπικό e-mail και η επικοινωνία μέσα από τα blogs και τα My Space .Και όλα αυτά με το συνεχή διαγωνιστικό κίνητρο των ικανοτήτων τους.
Στο τέλος της γιορτής όλα τα παιδιά με τα διπλώματα στο χέρι των *1*και 2** Άστρων* ετοιμάζονται για την κατάκτηση του μεγαλύτερου διπλώματος των *3***Αστρων * στα μέσα Δεκεμβρίου 2008, σε μια γιορτή για τα Χριστούγεννα.
Η εκδήλωση αυτή της Π.Ε.Πράξις ,εντάχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Σχεδίου Δράσης με θέμα «Παιδιά με ειδικές ανάγκες και χρήση Υ/Η»