Friday, May 27, 2011

Η ΠΡΑΞΙΣ συμμετέχει στην Ημέρα Περιβάλλοντος 2011


Η Π.Ε.ΠΡΑΞΙΣ συμμετέχει στην Ημέρα Περιβάλλοντος στο Πάρκο Παπαλουκά στις 4 και 5 Ιουνίου με,

1)      Έκθεση φωτογραφίας:
- Θα παρουσιασθεί η χώρα που ανέλαβε τον εορτασμό της ημέρας Περιβάλλοντος με 15 φωτογραφίες από τα Ινδικά δάση και τη φύση της.
2)      Επίσης θα παρουσιασθούν οι Ειδικές Εκδηλώσεις Wambui Munge μια άλλη ενότητα φωτογραφιών.
3)      Φωτογραφίες από τον επαγγελματία φωτογράφο Miguel Murcia σχετικές με το "Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» από όλο τον κόσμο.
4)      Παρουσίαση ενός προγράμματος στο www.rodonfm.net μιας ώρας για την "Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος».
5)       Παραγωγή "YouTube" βίντεο για παρουσίαση όλων των δράσεων .
6)      Δημοσίευση άρθρων σχετικά με την "Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος». Στο http://youthyearpraxis.blogspot.com/
7)       Άρθρα σχετικά με το περιβάλλον της Νότιας Ινδίας.
8)      Άρθρα για τα εθελοντικά προγράμματα της WWF (Δαδιά και Αρκτούρος)
9)      Κάλυψη των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την "Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» στο Πάρκο Παπαλουκά των  Σερρών.

Όλα τα παραπάνω θα προετοιμάσουν οι εθελοντές της ΠΡΑΞΙΣ Benjamin Vienne ,Lucia Caminada Rossetti,,Alexandra Murcia Navarro,Eliina Eglite.με την  ευθύνη  της Μαρία Εμμανουηλίδου Leadership & Coaching και Ντίνας Ζγέρας.  
1)      Photo exhibition:
-         It is planned to show 15 photos of Indian forests and nature.  
- Special Events Wambui Munge for equip the photos.
-  Authentic photos from the professional photographer Miguel Murcia related to  „World Environment Day” from all over the world.
2)      Broadcast on „Rodon FM” deducated to „World Environment Day”.
3)      „YouTube” video.
4)      Posting articles on „Praxis” blog deducated to  „World Environment Day”.
-         Articles about South India’s environment.
-         Articles about EVS volunteer programs in WWF (Dadia and Arcturos).
5)      Coverage of the activities related with the „World Environment Day” in the new park Papalouka of Serres.

Thursday, May 26, 2011

Πράσινη Εβδομάδα 2011 - κερδίζουμε περισσότερα καταναλώνοντας λιγότερο


Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες επιχειρηματολογούν για το πώς η ΕΕ θα προστατεύσει, θα διατηρήσει και θα βελτιώσει το περιβάλλον.
Οι φυσικοί πόροι, όπως τα μέταλλα, τα ορυκτά, οι καύσιμες ύλες, το νερό, η ξυλεία, το εύφορο έδαφος και ο καθαρός αέρας, έχουν ζωτική σημασία για την επιβίωσή μας, αλλά και για μια ανθηρή σύγχρονη οικονομία.
Όμως, οι πόροι αυτοί είναι περιορισμένοι, γι' αυτό πρέπει να τους χρησιμοποιούμε κατάλληλα. Η πραγμάτωση μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους της είναι μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" για διατηρήσιμη ανάπτυξη και απασχόληση.
Σχεδόν 3.500 επιστήμονες, επιχειρηματίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις  κυβερνητικά στελέχη και ΜΚΟ  συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι επίτευξης του στόχου αυτού.
Ευκαιρίες
Η φετινή Πράσινη Εβδομάδα δεν αφορά μόνον τον περιορισμό της κατανάλωσης. Η αποτελεσματική χρήση των πόρων συνεπάγεται πληθώρα ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, καθώς θα οδεύουμε προς ένα καθαρότερο περιβάλλον, με λιγότερα απόβλητα, και προς καλύτερες και μακροπρόθεσμα πιο ωφέλιμες επιλογές για τους καταναλωτές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταρτίσει προτάσεις για έξυπνη χρήση των φυσικών πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Η προσέγγιση αυτή, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων της Πράσινης Εβδομάδας, έχει ως στόχο να προαγάγει την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.
 Ανταγωνιστική οικονομία
Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν αποδοτικά τις πρώτες ύλες, το νερό και άλλους συντελεστές παραγωγής των προϊόντων τους είναι σε θέση να μειώνουν το κόστος και να γίνονται ανταγωνιστικότερες.
Ορισμένες βιομηχανίες ήδη εκσυγχρονίζονται και αποκομίζουν οφέλη. Για παράδειγμα, οι τσιμεντοβιομηχανίες αρχίζουν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και πρώτες ύλες, καθώς και ανακυκλωμένα απόβλητα, για να μειώσουν τις εκπομπές CO2, το κόστος ενέργειας και τα απόβλητά τους.
Η αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων της γης εντάσσεται στους κοινούς στόχους των χωρών της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, τις μεταφορές, τις πρώτες ύλες, τη γεωργία, την αλιεία, τη βιοποικιλότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Οι συζητήσεις που διεξαγοντα αυτήν την εβδομάδα καλύπτουν επίσης θέματα όπως: πιο οικολογικά χημικά, πράσινες δεξιότητες, απασχόληση και καινοτομία, χρηματοδότηση της οικοκαινοτομίας και μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους.
Ενθάρρυνση της καινοτομίας
Τέλος, το φόρουμ προβάλει σχέδια με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, συγχρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ.
Για παράδειγμα, το σχέδιο Stream, κατά μήκος του ποταμού Avon στο Ηνωμένο Βασίλειο (Dorset/Somerset), ανέδειξε καινοτόμες τεχνικές αποκατάστασης ποταμών.
Περίπου 30 εκδηλώσεις έχουν επίσης προγραμματιστεί εκτός Βρυξελλών, όπως στη Σλοβενία και την Πολωνία.

Ο Όμιλος Σερρών για Unesco και η PRAXIS συμμετέχουν για 4η φορά στις δράσεις των ΜΚΟ με την  παρουσίαση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος *Προβολή της Βιοπικοιλότητας-ανάγκη για επείγουσα δράση. "*και των έργων των μαθητών που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό για το *Έτος βιοποικιλότητας 2010* που πραγματοποιήσαμε με το Υπουργείο Παιδείας το 2010.Την ευθύνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν η Μαρία Εμμανουηλίδου Leadership & Coaching   και η Λίντα Μπάλτσιου,τον κ Γιώργο Πολίτη στο πλαίσιο της συνεργασίας  με το Biodiversity Network προβάλλοντας την Βιοποικιλότητα του νομού μας.

.

Monday, May 16, 2011

«Μουσεία και Μνήμη»

 «Μουσεία και Μνήμη» είναι το θέμα που επέλεξε το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2011.
Τα μουσεία διαφυλάσσουν τη μνήμη και αφηγούνται ιστορίες. Διαθέτουν πλούσιες συλλογές, οι οποίες διασώζουν τη μνήμη των κοινωνιών.
Οι συλλογές αυτές συγκροτούνται από τεκμήρια της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2011 αποτελεί μια ευκαιρία ανακάλυψης της ατομικής και συλλογικής μνήμης. Τα επιμέρους θέματα που προτείνει το ICOM είναι:

«Συλλογές και τεκμήρια, επιμέλεια και πρόσβαση - Ιστορία των μουσείων - «Ξεχασμένες» μνήμες - Σχέση μνήμης, κοινωνίας και ταυτότητας - Η πολιτιστική συνεισφορά της Αφρικής στον κόσμο». 

Το ICOM και η Unesco μέσα από το πρόγραμμα της «Μνήμες του Κόσμου » συνεργάζεται  με το Συντονιστικό Συμβούλιο για Οπτικοακουστικά Αρχεία CCAAA, το Διεθνές Συμβουλίου Αρχείων (ICA), το Διεθνή Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) και τη Διεθνή Ομοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ινστιτούτων (IFLA).

Για πρώτη φορά, το  ICOM θα εντάξει την Ευρωπαϊκή Νύχτα των Μουσείων, στην Διεθνή Ημέρα Μουσείων ξεκινώντας με  24 ωρη γιορτή των μουσείων.
Η Ευρωπαϊκή Νύχτα των Μουσείων δημιουργήθηκε το 2005 από το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού και Επικοινωνιών. Κατά τη διάρκεια αργά το βράδυ, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν, δωρεάν, τα μουσεία » τις συλλογές  και όλων των ειδικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται για το φεστιβάλ. Η Νύχτα των Μουσείων έχει ως στόχο να καταστήσει τα μουσεία πιο προσιτή στο ευρύ κοινό και ειδικότερα σε ένα νέο νεότερους κοινό και να ενώσει ένα δίκτυο ευρωπαϊκών μουσείων γύρω από ένα κοινό εορταστικό και φιλικό αγώνα.

Ο Όμιλος Σερρών για
Unesco συμμετέχει με την διάθεση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του εκπαιδευτικού του προγράμματος  *Το μουσείο της πόλης μου* και Με την προσφορά 20 φωτογραφιών με θέμα την ελιά 50χ50 του Μιχάλη Κωνσταντινίδη ,η κάθε μία σε ειδικό πεπιεσμένο χαρτί ,τρία μεγάλα πάνω από τους * Δρόμους της ελιάς* και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Μουσείο της ελιάς του Δήμου  στον Ελαιώνα προσφορά της ΠΡΑΞΙΣ με θέμα *Έλαιον το σεπτόν*  Την ευθύνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν η Μαρία Εμμανουηλίδου Leadership & Coaching   και η Λίντα Μπάλτσιου
 

Tuesday, May 10, 2011

Διαγωνισμός ζωγραφικής: Ισότητα των δύο φύλων

Για πέμπτη συνεχή χρονιά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διεθνή διαγωνισμό ζωγραφικής για την ισότητα των δύο φύλων. Το φετινό θέμα προτρέπει τους συμμετέχοντες να σκεφτούν τους τρόπους που μαζί αγόρια και κορίτσια, γυναίκες και άνδρες   μπορούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Ο διαγωνισμός έχει σκοπό την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση  παιδιών και εφήβων για την ισότητα των φύλων.
Παιδιά οκτώ ως δέκα ετών, σε έξι περιοχές που εκτείνονται σε όλο τον πλανήτη, καλούνται να εκφράσουν το όραμά τους για την ισότητα των φύλων. Παιδιά από την Αφρική, την Ασία, την  Καραϊβική και τον Ειρηνικό, τη Λατινική Αμερική, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή,  την Ευρώπη και τις Γειτονικές χώρες μπορούν να στείλουν τις ζωγραφιές τους  στην αντιπροσωπεία της ΕΕ για μια πρώτη προεπιλογή.
Προθεσμία υποβολής έργων: 20 Μαΐου 2011.
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό:
http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/drawing-competition-2011_en.htm

Διαγωνισμός Σχεδίου Αναμνηστικού κέρματος των 2-Ευρώ

Τον Ιανουάριο 2012 συμπληρώνονται 10 χρόνια από την κυκλοφορία των χαρτονοσμιμάτων και των κερμάτων Ευρώ. Για τον εορτασμό της επετείου, και τα 17 Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης αποφάσισαν να εκδόσουν ένα αναμνηστικό κέρμα των Δύο Ευρώ που θα τεθεί σε κυκλοφορία του και θα φέρει κοινό σχέδιο στην εθνική όψη. 
Σχεδιαστικές προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από πολίτες των Κρατών Μελών, που έχουν ως νόμισμά τους το ευρώ και θα έχουν συμπληρώσει τα 12 έτη έως το τέλος του 2011.
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός έως τις 20 Μαΐου 2011.
Η ιδέα σου μπορεί να καταλήξει στο πορτοφόλι του καθένα μας! Αν θέλεις να αφήσεις το σημάδι σου σε εκατομμύρια κέρματα ευρώ, λάβε μέρος στο διαγωνισμό: