Monday, May 31, 2010

*Keeping the Promise Των 8 στόχων της χιλιετίας*Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO η ΠΡΑΞΙΣ και το ΚΠΝ Σερρών συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ με συμμετοχή της Γαλλίας, Αγγλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας, Πολωνίας ,Γερμανία ,Σουηδία .Τους δύο φορείς εκπροσώπησαν οι κ.κ Νίκος και Ηλίας Τριανταφύλλου, και η κ.Μαρία Εμμανουηλίδου,

Από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν μόνο οι δύο Σερραϊκές οργανώσεις οι οποίες ως ΜΚΟ πρότειναν προτάσεις που μαζί με τις άλλες των συμμετεχόντων φορέων, θα σταλούν στα Ηνωμένα Έθνη όπου θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβρη με συμμετοχή και των NGO από όλο τον κόσμο για την διαμόρφωση του προγράμματος

Keeping the Promise *Των 8 στόχων της χιλιετίας* http://www.unngls.org/spip.php?page=amdg10&id_article=2266

Το θέμα ήταν η *Διακήρυξη της Χιλιετίας και οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας και η συμβολή των ΜΚΟ *
Το Σεπτέμβριο 2000, στην Διάσκεψη Κορυφής της Χιλιετίας , στο πλαίσιο του ΟΗΕ, οι αρχηγοί των κρατών μελών συμφώνησαν να θέσουν συγκεκριμένους στόχους για την καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας, των ασθενειών, του αναλφαβητισμού, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Οι σκοποί αυτοί, που ετέθησαν ως προτεραιότητα στην παγκόσμια ατζέντα, ονομάστηκαν Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας. Ως χρονικό πλαίσιο επίτευξης τους ορίστηκε το 2015.
Οι οκτώ Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας καθώς και οι δεκαοκτώ επιμέρους επιδιώξεις, οι οποίες είναι εξ ίσου σημαντικές, συμπεριελήφθησαν στους γενικότερους κανόνες της Διακήρυξης της Χιλιετίας, στην οποία κατέληξε η Διάσκεψη Κορυφής. Η Διακήρυξη της Χιλιετίας κατοχυρώνει ευρύ φάσμα δεσμεύσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας και υιοθετήθηκε από όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στη Διακήρυξη, αποτυπώνονται οι απαντήσεις στις προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στο κατώφλι της χιλιετίας, και καθιερώνονται συγκεκριμένα μέτρα αξιολόγησης δράσεων μέσω ενός πλέγματος αλληλοσχετιζόμενων δεσμεύσεων, στόχων και επιδιώξεων σχετικά με την ανάπτυξη, τη διακυβέρνηση, την ειρήνη, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Επιπλέον, η Διακήρυξη της Χιλιετίας αποσαφηνίζει τον ρόλο και την ευθύνη των μερών, συλλογικά και ατομικά:
. Των κυβερνήσεων να επιτύχουν ή να διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων
.Του δικτύου των διεθνών οργανισμών να διαθέσουν τους πόρους τους και να εξειδικευτούν με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο, προκειμένου να υποστηρίξουν και να διατηρήσουν τις προσπάθειες των εταίρων τους σε παγκόσμιο και διεθνές επίπεδο,
. Των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα να δραστηριοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό σε αυτήν την προσπάθεια of citizens.

Wednesday, May 19, 2010

International day Biodiversity 2010The Club of Serres for Unesco, the PRAXIS,KPn Serron the Ecological Movement of Serres treis NGO from the town of Serres, Greece participates in Day Biodiversity 2010 will hold report educational material in the central square of our city.
I make radio show dedicated to the day at 10.00-11.00 am at www.rodonfm.net the journalist Mr Giannakis and Alexandra Constantine Papapavlou VOLUNTEER partner.
And send to cooperating agencies and friends e + cards with the message of the day
These agencies also take part the International Year of Biodiversity 2010 in the National competition in education in Greece by creating a YouTube.

Η βιοποικιλότητα είναι ζωή Η βιοποικιλότητα είναι η ζωή μας
Βιοποικιλότητα, είναι η ίδια η ζωή, που την πληθώρα και την πολυμορφία της όλοι μας έχουμε την υποχρέωση να διαφυλάξουμε και να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλία των οργανισμών στον πλανήτη, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να προστατεύσουμε την ίδια τη ζωή.
Γιατί απειλείται η Βιοποικιλότητα
Η απώλεια της βιοποικιλότητας που παρατηρείται σήμερα στον πλανήτη, οφείλεται στο ότι ο εντατικός ρυθμός εκμετάλλευσης της φύσης από τον άνθρωπο δεν συμβαδίζει με το ρυθμό εξέλιξης και ισορροπίας της φύσης.
Βασικές αιτίες που απειλούν τη βιοποικιλότητα είναι:
• Η καταστροφή και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων (δάση, υγρότοποι, θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, κ.λπ.).
• Η ρύπανση του περιβάλλοντος (η ρύπανση του αέρα, του νερού, του εδάφους όπως και των οργανισμών από φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα).
• Η ερημοποίηση των εδαφών.
• Η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων (τα συστήματα εντατικής γεωργικής παραγωγής, η ανεξέλεγκτη δόμηση, οι παράνομες εξορύξεις η λαθροθηρία κ.λπ..
• Η εξάπλωση ξενικών ειδών.
• Η κλιματική αλλαγή.
Ο Όμιλος Σερρών για Unesco, η ΠΡΑΞΙΣ το ΚΠΝ Σερρών ,η Οικολογική Κίνηση Σερρών ,η Team for the World συμμετέχουν στην Ημέρα Βιοποικιλότητας 2010 πραγματοποιώντας έκθεση εκπαιδευτικού υλικού στην κεντρική πλατεία της πόλης μας.
Θα πραγματοποιήσουν ραδιοφωνική εκπομπή αφιερωμένη στην ημέρα στις 10.00-11.00 π.μ στο www.rodonfm.net με την δημοσιογράφο κ Αλεξάνδρα Γιαννακού και τον Κωνσταντίνο Παπαπαύλου εθελοντή συνεργάτη μας .
Στις 22-5-10 15.000 θα σταλούν στους συνεργαζόμενους φορείς και φίλους e-cards με το μήνυμα της ημέρας. http://www.countdown2010.net/year-biodiversity/what-can-you-do/biodiversity-needs-all-of-us
Οι παραπάνω φορείς συμμετέχουν επίσης στο Διεθνές έτος Βιοποικιλότητας 2010 με τον Πανελλήνιο διαγωνισμό στην εκπαίδευση της Ελλάδος με την δημιουργία ενός YouTube .Ο διαγωνισμός έχει την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.