Wednesday, January 28, 2009

Η 2 Φεβρουαρίου κάθε έτος είναι η Παγκόσμια ημέρα υδροβιότοπων .

Η 2 Φεβρουαρίου κάθε έτος είναι η Παγκόσμια ημέρα υδροβιότοπων .
Χαρακτηρίζει την ημερομηνία της υιοθέτησης της Συνθήκης σχετικά με τους υδροβιότοπους στις 2 Φεβρουαρίου 1971, στην ιρανική πόλη Ramsar στις ακτές της Κασπίας Θάλασσα. Κάθε έτος από το 1997, οι κυβερνήσεις σ όλο τον κόσμο , οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, και η κοινωνία των πολιτών αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που στοχεύουν να αυξήσουν τη ευαισθητοποίηση για τους υδροβιότοπους και των οφελών γενικά από την Συνθήκη Ramsar για τους συμμετέχοντες
Από το 1997 έως σήμερα περισσότερες από 95 χώρες δραστηριοποιούνται μέσω World Wetlands Day με ποικίλες δράσεις ,όπως διαλέξεις ,σεμινάρια, περιπάτους στην φύση, τους διαγωνισμούς τέχνης των παιδιών, τις ημέρες καθαρισμού, προβολή στο ραδιόφωνο και τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις ,επιστολές στις εφημερίδες για πολιτικές υποστήριξης έναρξης νέων πολιτικών υδροβιότοπων, των νέων περιοχών Ramsar, και των νέων προγραμμάτων στο εθνικό επίπεδο.
Οι υδροβιότοποι έχουν τεράστια σημασία για τον άνθρωπο, καθώς συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία των οικοσυστημάτων και στην διεξαγωγή πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων. Δίνουν νερό για ύδρευση και άρδευση, εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα, προστατεύουν από πλημμύρες, ενεργούν ως φίλτρα καθαρισμού ρύπων, μειώνουν τις ζημίες από παγετούς και καύσωνες. Επίσης, φιλοξενούν αλιεύματα και θηράματα, δίνουν πλούσια τροφή στην κτηνοτροφία, παρέχουν ευκαιρίες για αναψυχή, άθληση, οικολογικό τουρισμό, εκπαίδευση και έρευνα. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα είναι συνδεδεμένοι με την ιστορία, τη μυθολογία και την πολιτιστική παράδοση των γύρω περιοχών.

Ο Όμιλος Σερρών για UNESCO,η Οικολογική Κίνηση Σερρών η ΠΡΑΞΙΣ, θα πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική καμπάνια με στόχο την ευαισθητοποίηση για την Ημέρα υδροβιότοπους. Θα παρουσίαση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ramsar στο πρότυπο Δημοτικό σχολείο Κωνσταντίνου Καραμανλή και το πρόγραμμα θα σταλεί σ όλα τα σχολεία της Α/θμιας Ν Σερρών .
Όλοι οι προαναφερόμενοι συμμετέχουν στην πρωτοβουλία της Νομαρχίας Σερρών να γιορτάσει την ημέρα αυτή με συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων φορέων του νομού.

Thursday, January 15, 2009

Η Ιθαγένεια στην Ευρώπη . Ζωγράφισε την ! Ευρωπαϊκός διαγωνισμός ΚΟΜΙΚ

Στόχος του διαγωνισμού αυτού είναι να επιτρέψει σε όλα τα άτομα που είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι μιας τρίτης χώρας αλλά διαμένουν στην Ένωση να παραθέσουν τις εμπειρίες τους από τη ζωή του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτή η έννοια της ζωής του πολίτη που διαμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι μόνο του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δώσει την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφενός να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή στη δραστηριότητα αυτή νέων που διαμένουν στο εσωτερικό της χωρίς να είναι απαραίτητα πολίτες της και αφετέρου να θίξει μια ευρεία διάσταση της έννοιας της ιθαγένειας.
Για το σκοπό αυτό, νέοι ηλικίας 16 ετών και άνω, ιδιαίτερα όσοι σπουδάζουν τέχνη και γραφιστική, καλούνται να εργαστούν ατομικά για τη δημιουργία ενός κόμικ μίας σελίδας χωρίς διαλόγους, το οποίο θα έχει ως θέμα την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα απαντά στην παρακάτω ερώτηση: «Τι θα πει πολίτης στην Ευρώπη;»
Θέμα του διαγωνισμού Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκηρύσσει ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση και ιθαγένεια» με αντικείμενο τη δημιουργία ενός κόμικ μίας σελίδας χωρίς λόγια. Θέμα του κόμικ θα είναι η ιθαγένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για όσους είναι πολίτες της όσο και γι’ αυτούς που απλώς κατοικούν στο εσωτερικό της.
Ποιος μπορεί να λάβει μέρος ; Ο διαγωνισμός απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές τέχνης και γραφιστικής ηλικίας 16 ετών και πάνω που κατοικούν σε ένα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο είναι επίσης ανοιχτός σε οποιονδήποτε νέο ηλικίας 16 ετών και πάνω που κατοικεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδιαφέρεται για το θέμα.Το κόμικ πρέπει να συνοδεύεται από την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και με σημειωμένη την ημερομηνία.
Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αποσταλούν στον εθνικό συντονιστή το αργότερα την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2009. Μόνο όσα έγγραφα φτάσουν στον εθνικό συντονιστή το αργότερα στις 12 Μαρτίου 2009 θα θεωρηθούν έγκυρα.

Ο πρώτος νικητής των ευρωπαϊκών βραβείων θα λάβει μια επιταγή 6.000 ευρώ, ο δεύτερος μια επιταγή 4.000 ευρώ και ο τρίτος μια επιταγή 2.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες στο Info-Center Μεταναστών της ΠΡΑΧΙΣ και της Unesco Σερρών. Υπεύθυνη συντονίστρια κ Μαρία Εμμανουηλίδου τηλεφ 6932755008.
Τα κόμικ που θα κερδίσουν τα ευρωπαϊκά βραβεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές ευρωπαϊκές εκστρατείες με θέμα την ιθαγένεια.

Εθνικός συντονισμός του διαγωνισμού από τον φορέα * Ευρωπαϊκή Έκφραση * τηλ 210 36 43 224, φαξ 210 36 46 953, ekfrasi@ekfrasi.gr και στο site www.eurocartoon.eu/index_el.htm .κιν. +30 210 6938 223892
dionisia.rigatou@ekfrasi.gr www.eurocartoon.eu