1.Η λειτουργία της κυβέρνησης
Η κυβέρνηση εκτελεί σωστά τα καθήκοντά της. Στη δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται στην παγκόσμια οικονομία, καταφέρνουμε να διατηρούμε τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Η κατάσταση της οικονομίας είναι πολύ καλύτερη από ότι σε πολλές -όπως αποκαλούνται- ανεπτυγμένες οικονομίες. Στη Ρωσία διατηρείται το πλεόνασμα εμπορικού ισοζυγίου, ενώ το επίπεδο ανεργίας είναι ένα από τα χαμηλότερα στον κόσμο.
2.Διαδίκτυο
Το Διαδίκτυο είναι ένας χώρος ελευθερίας. Πρέπει όλη κοινωνία μας να είναι ελεύθερη, και είναι τέτοια. Οταν όμως το Internet μετατρέπεται σε ΜΜΕ, γίνεται μέρος της δημόσιας ζωής και τότε πρέπει να τηρεί ορισμένους κανόνες και τη νομιμότητα.
3.Ανεργία
Μπορούν και πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, όταν οι επιχειρήσεις εγκαίρως -έχοντας συνάψει συμφωνίες και συμβόλαια- με ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, να δέχονται για πρακτική τους μελλοντικούς επαγγελματίες, να δίνουν υποτροφίες, και να συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, στην οικονομική διαδικασία της εκπαίδευσης της νεολαίας.
4.ΜΚΟ
Έχουμε συμφωνήσει πως οι ίδιες οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα δημιουργήσουν έναν φορέα, τον οποίο το κράτος θα χρηματοδοτεί, και ο φορέας αυτός θα κατανέμει τα χρήματα μεταξύ των οργανώσεων, ανεξαρτήτως αν αυτές λαμβάνουν επιχορηγήσεις ή όχι από το εξωτερικό. Εκείνες όμως, που λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις από το εξωτερικό και δραστηριοποιούνται πολιτικά, θα καταχωρούνται μόνον με την ιδιότητα του «ξένου πράκτορα». Αυτή είναι η δικαιότερη μορφή κατανομής των κρατικών κονδυλίων, ώστε να μην υπάρχουν μομφές περί του ότι το κράτος «πληρώνει και παραγγέλνει τη μουσική». Θέλουμε οι οργανώσεις μας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εργάζονται στο μέγιστο βαθμό ανεξάρτητα από το κράτος, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν στήριξη.
5.Εργασία στο εξωτερικό
Δεν είμαστε πολύ δραστήριοι όσον αφορά την εργασία στο εξωτερικό, αλλά ενδιαφερόμαστε για την προσέλκυση νέων με ταλέντο, ιδιαίτερα συμπατριωτών μας, οι οποίοι διαμένουν για διάφορους λόγους στο εξωτερικό.
6.Οικολογία
Υφίσταται πάντοτε το πρόβλημα μεταξύ της ανάπτυξης, με την παράλληλη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Το κράτος πρέπει να εξασφαλίσει την ανάπτυξη, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να προχωρήσει προς τα εμπρός, και την ίδια ώρα να διατηρήσει όσο γίνεται περισσότερο τη φύση.
7.Αντιπολίτευση
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα προσωπικής έκφρασης και να λέει την άποψή του, τη θέση του, ακόμη και την επικριτική, με αποδέκτη οποιονδήποτε στη χώρα. Το σημαντικό είναι να γίνεται ορθά, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματα και συμφέροντα των υπολοίπων πολιτών.
8.Η προσωπική καριέρα του
Στο κόσμο υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και γενικά ο άνθρωπος δεν πρέπει να περιορίζει σε τίποτα τον εαυτό του, δεν πρέπει να περιστρέφεται γύρω από τα ίδια. Όταν ένας άνθρωπος ασχολείται μόνο με την πολιτική ή μόνο με το επάγγελμά του, θέτει ο ίδιος στον εαυτό του συγκεκριμένους περιορισμούς πνευματικού χαρακτήρα και περιορίζει τις προοπτικές που έχει στη ζωή. Έχω πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και ασχολίες. Η δημόσια δραστηριότητα και η κοινωνική δραστηριότητα, είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Το σκεπτικό μου είναι να συνεχίσω την κοινωνική μου δραστηριότητα.
9.Ευρασιατική Ενωση
Μπροστά μας υπάρχει η πρόκληση της δημιουργίας της Ευρασιατικής Ενωσης, στη βάση της Τελωνειακής Ενωσης.
10.Ατέλειες στη Ρωσία
Είναι πολλά τα θέματα εκείνα, στα οποία δεν με ικανοποιεί η λύση που έχει δοθεί. Είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς η οποία κατατρώει την κοινωνία μας και τον δημόσιο τομέα μας, είναι τα χαμηλά εισοδήματα των πολιτών μας, και είναι η ανεπαρκής ανάπτυξη των υποδομών μας. Ποτέ δεν θα επαναπαυτούμε, λέγοντας ότι είμαστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού μας και του ίδιου του πολιτικού συστήματος.