Sunday, May 18, 2014

Η πολιτιστική πολυμορφία είναι ένας πολύτιμος πόρος για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων!Την πολιτισμική πολυμορφία μας, είναι η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας . Είναι μια πηγή ανανέωσης των ιδεών και των κοινωνιών , μέσω της οποίας θα ανοίξει δρόμους για τους άλλους για  να δημιουργήσει νέους τρόπους σκέψης . Αυτή η ποικιλομορφία παρέχει ευκαιρίες για την ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη .

Στην τελική ώθηση για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας , η UNESCO συνεχίζει να ενισχύσει την υπεράσπιση και τη δράση της υπέρ της σχέσης ανάμεσα στον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη .
Ιρίνα Μπόκοβα , Γενική Διευθύντρια της UNESCO

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών , η αναγνώριση του ρόλου του πολιτισμού ως καταλύτη οδηγού και της αειφόρου ανάπτυξης , είναι μια πρόσκληση για την περαιτέρω κινητοποίηση του δυναμικού της πολιτιστικής πολυμορφίας . Αυτή η ποικιλομορφία είναι μια πολύτιμη πηγή για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της φτώχειας και την προώθηση της ισότητας των φύλων , την ποιοτική εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα , και θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στις παγκόσμιες στρατηγικές για την αειφόρο ανάπτυξη .

Η Δημιουργική Οικονομία Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του 2013 , ομο-που δημοσιεύεται από την UNESCO και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ( UNDP ) , επιβεβαιώνει ότι η δημιουργική οικονομία αποτελεί μια από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους κλάδους στον κόσμο . Τα στοιχεία δείχνουν ότι το παγκόσμιο εμπόριο δημιουργικών αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε ένα ρεκόρ 624 δισεκατομμύρια δολάρια το 2011 και ότι υπερδιπλασιάστηκαν 2002-2011 . Από το οπτικοακουστικό σχεδιασμό μέχρι την παραγωγή , τις τέχνες του θεάματος στα νέα μέσα , των εκδόσεων στις εικαστικές τέχνες , την πολιτιστική μας ποικιλομορφία είναι μια δημιουργική πολυμορφία . Είναι μια πηγή απασχόλησης και εισοδήματος , μεταφέροντας ταυτότητες και συλλογικούς δείκτες , συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και την αυτοεκτίμηση στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας .

Η μεγαλύτερη δύναμη των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών έγκειται στη διπλή , οικονομική και πολιτιστική φύση τους . Η ιδιαιτερότητα αυτή προσφέρει μια απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για πιο ολοκληρωμένες πολιτικές , ικανές να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης . Ο πολιτισμός δεν είναι ένα εμπόρευμα όπως κάθε άλλο , και η αρχή αυτή , η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη από τη Σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων , που εγκρίθηκε το 2005 , αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για τη σφυρηλάτηση πιο καινοτόμες και βιώσιμες στρατηγικές ανάπτυξης .

Έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή των ορίων - από πλευράς πόρων , από την άποψη του πλανήτη - και η απάντησή μας πρέπει να είναι να απελευθερώσουν τον  πιο ισχυρό ανανεώσιμς πόρο μας , την ανθρώπινη νοημοσύνη και τη δημιουργικότητα . Η πολιτιστική μας ποικιλομορφία είναι ένα διεγερτικό της δημιουργικότητας . Η επένδυση σε αυτή τη δημιουργικότητα μπορεί να μεταμορφώσει τις κοινωνίες . Είναι ευθύνη μας να αναπτύξουν τις δεξιότητες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και σε νέους ανθρώπους να διατηρήσουν την ποικιλομορφία του κόσμου μας και να μάθουμε να ζούμε μαζί στην πολυμορφία των γλωσσών μας , των πολιτισμών και των θρησκειών , να μην επιφέρουμε αλλαγές.

Σήμερα , καλώ τα κράτη μέλη της UNESCO να μεταφέρει αυτό το μήνυμα στο υψηλότερο επίπεδο , ώστε να συμπεριλάβει τον πολιτισμό και την πολιτιστική ποικιλομορφία στην μετά το 2015 ατζέντας της βιώσιμης ανάπτυξης . Πρέπει να καταστήσουμε τον πολιτισμό ως προτεραιότητα τώρα! .

Μήνυμα από την κα Ιρίνα Μπόκοβα , Γενικός Διευθυντής της UNESCO , με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την πολιτιστική πολυμορφία για το διάλογο και την Ανάπτυξη .
Ο Ομιλος Σερρών για UNESCO ,η ΠΡΑΞΙΣ΅,οι νέοι μας,συμμετέχουν στην προωθηση των στόχων της ημέρας προβάλλοντας μέσα απο το www.rodonfm.net την ημέρα στις εκπομπές της κ Αννας Αλευρά και του Club Rodon.Επίσης μέσα απο τα social Media

- Δείτε περισσότερα στο : http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-day-for-cultural-diversity-for-dialogue-and-development/#sthash.Y2V9UQxc.dpuf

Thursday, May 15, 2014

*Νησιά και Βιοποικιλότητα *
*Νησιά και Βιοποικιλότητα *

Τα Νησιά και οι  γύρω θαλάσσιες περιοχές κοντά στις ακτές τους, αποτελούν μοναδικά οικοσυστήματα τα οποία συχνά περιλαμβάνουν  πολλά είδη φυτών και ζώων που είναι ενδημικά και δεν  βρίσκονται πουθενά αλλού στη Γη .Η κληρονομιά τους είναι μια μοναδική εξελικτική ιστορία των οικοσυστημάτων και είναι αναντικατάστατοι  θησαυροί

Επίσης, είναι το κλειδί για την επιβίωση, την οικονομία, την ευημερία και την πολιτιστική ταυτότητα των 600 εκατ.κατοίκων τους -το ένα δέκατο του παγκόσμιου πληθυσμού. 
Το θέμα *Νησιά και Βιοποικιλότητα *επιλέχθηκε  για να συμπέσει με τον εορτασμό  του * Διεθνές Έτος των Μικρών Νησιωτικών Αναπτυσσόμενων Κρατών* . 
Την Ημέρα της Βιοπικοιλότητας θα γιορτάση το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  του.
 Θα παρουσιάσει την Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα που υπογράφηκε από πολλά κράτη μέλη κατά την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής στο Rio de Janeiro (Βραζιλία) το 1992, η βιοποικιλότητα ορίζεται ως εξής:
"Βιολογική ποικιλότητα" είναι η ποικιλότητα των ζώντων οργανισμών όλων των οικοσυστημάτων (χερσαίων, θαλάσσιων και άλλων υδάτινων οικοσυστημάτων) καθώς και η ποικιλότητα των οικολογικών σχηματισμών των οποίων είναι μέλη. Στο τελευταίο περιλαμβάνεται η ποικιλότητα εντός των ειδών, ανάμεσα σε είδη και η ποικιλότητα οικοσυστημάτων.
 Τύποι βιοποικιλότητας
Βιοποικιλότητα είναι ένας γενικός όρος που μπορεί να συσχετιστεί με διάφορα περιβάλλοντα και είδη, όπως είναι τα δάση, τα γλυκά ύδατα, τα θαλάσσια και εύκρατα οικοσυστήματα, το έδαφος, οι καλλιέργειες, τα κατοικίδια ζώα, καθώς και τα άγρια είδη και οι μικροοργανισμοί.
Η βιοποικιλότητα μπορεί να ταξινομηθεί σε τρεις βασικούς τύπους:
·       Οικοσυστήματα και τοπία (ποικιλότητα οικοτόπων)
·       Ζώα, φυτά και βακτήρια (ποικιλότητα ειδών)
·       το γονιδίωμα (γενετική ποικιλότητα)
Μεγίστης σημασίας είναι τα είδη που είναι ταξινομικά απομονωμένα, επειδή μοιάζουν ελάχιστα με άλλα είδη και συνεπώς είναι μοναδικά σε ό,τι αφορά τη γονιδιακή τους δομή. Τα είδη αυτά πολλές φορές είναι ενδημικά, δηλαδή η κατανομή τους περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η εξαφάνισή τους σημαίνει μια μεγαλύτερου μεγέθους απώλεια βιοποικιλότητας και όχι απλά την εξαφάνιση ενός είδους.
 Η σπουδαιότητα της βιοποικιλότητας
Η βιοποικιλότητα χρησιμοποιείται για να δοθεί προσοχή σε θέματα γύρω από το περιβάλλον. Μπορεί να συσχετιστεί στενά με:
·       Την υγεία των οικοσυστημάτων.
Για παράδειγμα, η απώλεια ενός και μόνο είδους μπορεί να έχει διάφορες επιπτώσεις, από την εξαφάνιση διαφόρων ειδών ως και την πλήρη κατάρρευση του ίδιου του οικοσυστήματος. Αυτό συμβαίνει, επειδή το κάθε είδος διαδραματίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο μέσα στο οικοσύστημα και συνδέεται με άλλα είδη.
·       Την υγεία της ανθρωπότητας.
Η συμβίωση με τη φύση έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους ανθρώπους και εμπεριέχει πολλές αξίες. Είναι καλό να κάνεις μια βόλτα στο δάσος, να μυρίζεις τα λουλούδια και να αναπνέεις καθαρό αέρα. Επιπλέον, η φυσική τροφή και η ιατρική μπορούν να σχετιστούν με τη βιοποικιλότητα.

   Είσοδος ελεύθερη Το πρόγραμμα θα παρουσιάζεται παράλληλα με το      εκπαιδευτικό πρόγραμμα  "Οι συλλογές των μουσείων μας ενώνουν"

·         Το Μουσείο θα πραγματοποιήσει τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως τις 30-4-14
*Οι δράσεις του Μουσείου υποστηρίζονται από τους εθελοντές φορείς :

·         Τον Όμιλο Σερρών για UNESCO, την ΠΡΑΞΙΣ . το Club Νέων της UNESCO Σερρών ,την Αστροπύλη. Υποστηρικτές του είναι οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Ελένη Πισώκα, Στέλλα Παπούλια, με τους νέους Θέλμα Πολούα, Ηλέκτρα Πολούα, Χρύσα Βασιλακάκη, Χαράλαμπο Δαυίδ, Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη, Δασοπόνο , με υποστηρικτή τον κ Κ. Βαβαλέκα


Χορηγοί επικοινωνίας, Εφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr / www.aposerres.gr, www.rodonfm.net www.e-simerini.com
Με την αιγίδα της

Thursday, May 01, 2014

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2014: «Οι συλλογές των μουσείων μας ενώνουν»


Το προτεινόμενο θέμα για το 2014 είναι “Museum collections make connections” και μας θυμίζει ότι τα μουσεία είναι ζωντανοί οργανισμοί που βοηθούν στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επισκεπτών, των γενεών και των πολιτισμών, παντού στον κόσμο. Το μουσείο είναι ένας οργανισμός που διατηρεί και κοινωνεί το παρελθόν, ενώ βρίσκεται σταθερά στο παρόν. Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των γενεών, αφού επιτρέπει στις παρούσες και τις μελλοντικές γενιές να κατανοήσουν καλύτερα τις ρίζες και την ιστορία τους.
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερρών συμμετέχει στην Ημέρα και Νύχτα Μουσείων με τις *Πράσινες Πολιτιστικές διαδρομές 2014*.
«Πράσινες» πολιτιστικές διαδρομές αλλά και «πράσινα» μουσεία! Γιατί ο πολιτισμός είναι μία ευρεία έννοια, που δεν σχετίζεται μόνον με κινητά και ακίνητα μνημεία αλλά οπωσδήποτε και με τον περιβάλλοντα χώρο τους. Πολιτιστικό πρόγραμμα, λοιπόν, που συνδέει ιστορικούς χώρους και μουσεία με το περιβάλλον προτείνει το υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. «Σε μια χώρα με την κλίμακα και τα μεγέθη της Ελλάδας αλλά και με την διασπορά μερικών χιλιάδων αρχαίων και νεωτέρων μνημείων, τα οποία καθιστούν το σύνολο της επικράτειας έναν αναπεπταμένο αρχαιολογικό χώρο, η ενότητα του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος γίνεται απολύτως κατανοητή», όπως είπε η γενική γραμματέας του ΥΠΠΟ κυρία Λίνα Μενδώνη.
Σήμερα, «η πολιτιστική κληρονομιά θεωρείται ένας από τους τέσσερις σημαντικότερους πυλώνες για μια κοινωνία. Οι Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές ανταποκρίνονται σε όλες τις ουσιαστικές παραμέτρους, που είναι η εκπαιδευτική διάσταση, η ισότιμη πρόσβαση της κοινωνίας στον πολιτισμό, η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, η προβολή της πολυμορφίας, η αναπτυξιακή διάσταση».
Αν «Η κακοποίηση και ο εκχυδαϊσμός του τοπίου, του περιβάλλοντος και της ιστορίας υπήρξε ως τώρα το θλιβερό αποτέλεσμα της αγωνίας για οικονομική υπερεπάρκεια», στις μέρες μας διατυπώνεται «μια κρίσιμη επιταγή, μια επείγουσα ανησυχία, για τη διατήρηση της ιστορικοπολιτιστικής μας ταυτότητας ως εγγύησης για την ποιότητα του περιβάλλοντος».
Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει διαγωνισμό, διαδικτυακά παιγνίδια με θέμα το ιστορικό και φυσικό περιβάλλον της περιοχής του Μουσείου μας αλλά και e- ενημερωτικό υλικό. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η επέκταση αυτής της δράσης, καθώς καθιερώνονται τα «πράσινα μουσεία» στα οποία θα καταλήγουν οι Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές, αλλά όχι μόνον αυτό. Γιατί τα μουσεία θα κληθούν να υιοθετήσουν σταδιακά μια «πράσινη ενεργειακή πολιτική» με δράσεις ανακύκλωσης, εξοικονόμησης ενέργειας και υιοθέτησης βιοκλιματικών αρχιτεκτονικών λύσεων. Η φιλοσοφία αυτή θα παρουσιάζεται στο σχολείο και θα συνεχίσει την επίσκεψή του και στο περιβαλλοντικό πάρκο.
Στο πλαίσιο των πράσινων διαδρομών οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την πρώτη θεματική διαδρομή στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σερρών , όπου ανάγλυφα παρουσιάζονται όλα τα οικοσυστήματα του Νομού Σερρών, ενώ έμφαση θα δοθεί στον μυθολογικό ποταμό Στρυμόνα και τον υγρότοπο της Κερκίνης. Η διαδρομή προς το Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα μας γνωρίσει τον μικρό κήπο των αρωματικών φυτών και της πανίδας της περιοχής και η τρίτη διαδρομή θα αφορά την γεωλογική πτυχή, καθώς η περιοχή στην οποία βρίσκεται το Μουσείο έχει μακρά ιστορία και συνδέεται με την πόλη των Σερρών ως η περιοχή με την παραγωγή άνθρακα –Λιγνιτωρυχεία Περδικάρη. Βασικοί πελάτες-αγοραστές της παραγωγής ήταν η Δ.Ε.Η., οι Σιδηρόδρομοι του Ελληνικού Κράτους (Σ.Ε.Κ.) για την κίνηση των τρένων με τις ατμομηχανές, η ναυτιλία μας για την κίνηση και θέρμανση των πλοίων, οι βιομηχανίες για τις ανάγκες κίνησης της παραγωγής τους, οι λιανικοί πελάτες για θέρμανση των κατοικιών τους, οι δημόσιες υπηρεσίες, εστιατόρια, σχολεία κ.ά. Ορισμένοι Σερραίοι θυμούνται ότι ο λιγνίτης χρησιμοποιούνταν παλιότερα, πριν από το 1940.
Η διαδρομή θα μας γνωρίσει τις εκπληκτικές στοές της γεωλογικής περιοχής του, στους πρόποδες του Μενοικίου και τα εκπληκτικά διασωθέντα κτήρια της εταιρείας των Λιγνιτωρυχείου .Μια περίοδος του 19ου αιώνα σ απόσταση ενός χιλιομέτρου από το κέντρο της πόλης, μας δημιουργεί μνήμες αλλά και μας διδάσκει ότι η φύση εάν δεν την καταστρέψεις τελείως αναζωογονείται και μας δίνει αυτή την εικόνα της ζωής που έχει αυτή η εκπληκτική φυσική –ιστορική διαδρομή της κοιλάδας του Αγίου Γεωργίου.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150736340773382.412770.52826903381
Παράλληλα, το Μουσείο θα γιορτάσει και την Ευρωπαϊκή Νύχτα των Μουσείων. Οι επισκέπτες θα περιηγηθούν στο Μουσείο και θα παρακολουθήσουν με τη συντροφιά την Αστροπύλης τον έναστρο ουρανό.
Το Μουσείο θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως τις 30-5-14
Είσοδος ελεύθερη
*Οι δράσεις του Μουσείου υποστηρίζονται από τους εθελοντές φορείς :
Τον Όμιλο Σερρών για UNESCO, την ΠΡΑΞΙΣ . το Club Νέων της UNESCO Σερρών ,την Αστροπύλη. Υποστηρικτές του είναι οι εθελοντές Βασιλική Παπαθανασίου, Τατιάνα Αγγελίδου, Ελένη Πισώκα, Στέλλα Παπούλια, με τους νέους Θέλμα Πολούα, Ηλέκτρα Πολούα,Αναστασία Μαλάμογλου,Μιχάλης Μαλάμογλου , Χρύσα Βασιλακάκη, Χαράλαμπο Δαυίδ, Δημήτρη Χατζημιχαηλίδη, Δασοπόνο , με υποστηρικτή τον κ Κ. Βαβαλέκα
Χορηγοί επικοινωνίας, Εφημερίδες Πρόοδος, http://www.serresparatiritis.gr / www.aposerres.gr, www.rodonfm.net www.e-simerini.com
Με την Αιγίδα της

Ενταγμένο στις δράσεις της


    
 
- See more at: http://www.serresforunesco.org/?p=2405#sthash.AKMpbdOO.dpuf